Anestezi nedir? Anestezi Türleri Nelerdir?

Anestezi Nedir?

Anestezi, ameliyat ya da herhangi bir cerrahi müdahale öncesi, vücudun bütününün veya belli bir kısmının yapılan uygulamalarla geçici olarak ağrıya duyarsız hale getirilmesidir. Anestezi; genel, bölgesel ve lokal adı altında üçe ayrılmaktadır.

1.Genel Anestezi: İlaçlar yardımıyla tüm duyu algılamalarının ortadan kaldırılmasıdır.

Genel anestezide üç komponent (öğe) söz konusudur.

Bunlar;

- Ağrıyı önlemek (Analjezi),

- Bilinç kaybı veya hafıza kaybı (Amnezi),

- Kas gevşemesi.

Genel anestezide amacımız uygun cerrahi koşullar ve hastanın güvenliğini sağlamaktır.

2.Bölgesel Anestezi: Vücudun belli bir bölgesinin (bacak, kol vb.) ilaç veya ilaçlar yardımıyla uyuşturulmasıdır. Genel anesteziden farkı hasta uyanıktır. Fakat hastaları rahatlatmak için sedasyon uygulaması yapılabilmektedir.

Spinal anestezi, epidural anestezi, kombine spinal-epidural anestezi, kaudal anestezi ve aksiller blok gibi örnekleri mevcuttur.

3.Lokal Anestezi: Küçük cerrahi girişimlerde girişimin yapılacağı belli bir bölgenin ilaç veya ilaçlar yardımıyla uyuşturulmasıdır. Genel anesteziden farkı bölgesel anestezide olduğu gibi hastanın uyanık olmasıdır. Bölgesel anesteziden farkı ise ameliyat veya cerrahi işlemi yapacak doktor tarafından lokal anestezinin uygulanmasıdır. Fakat yaşamsal fonksiyonların takibi ve hastanın sakinleşmesi için sedayson istenmesi dâhilinde anestezi yine yardımcı olacaktır.

Örneğin tırnak çekimi sırasında belli bir bölgenin uyuşturulması için ilgili doktor tarafından lokal anestezi yapılabilir. Hastanın sakinleşmesi isteniyorsa anestezi ekibi sedasyon desteği verebilir.