Anestezi Teknikeri Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

En çok merak edilen konulardan birisi anestezi teknikerlerinin ne iş yaptığı ve görevleridir.

Anestezi teknikerleri, anestezi uygulamasında anestezi uzman doktoruna yardımcı olan ve anestezi uzman doktorunun verdiği görevleri tıbbi yöntemlere göre uygulayan kişilerdir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi - Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik - Anestezi tekniker/teknisyen başlığı altında şöyle belirtilmiştir.

 • Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
 • Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
 • Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
 • Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
 • Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
 • Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
 • Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
 • Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
 • Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.
 • (Ek:RG-20/11/2021-31665) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder.  Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.
 • (Ek:RG-20/11/2021-31665) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular.

Anestezi işlemi anestezi uzman doktoru tarafından gerçekleştirlir. Anestezi teknikeri, anestezi uzmanı doktorunun isteğiyle anestezi uygulamalarının hepsini yapabilir.